Політика приватності
Політику опубліковано: 19.08.2021
Поточна редакція: 10.05.2023
Вітаємо!
Це Політика приватності команди Digilaw (читайте: юристи нового покоління). Ми допомагаємо сприяти співпраці між клієнтами, членами команди, партнерами та державою. Спрощуємо юридичні питання, насолоджуємося життям разом з клієнтами та розвиваємо digital світ.

Якщо Ви є клієнтом Digilaw або просто відвідуєте Наш Сайт, ця Політика приватності стосується Вас.

Ми розробили дану Політику приватності з метою надати відповідь, яким чином Ми, в Digilaw, збираємо, Обробляємо та захищаємо Персональні Дані Користувачів, а також пояснити, які права має кожен Користувач щодо своїх Персональних Даних.

Ми рекомендуємо уважно ознайомитися з цією Політикою приватності перед використанням Послуг. Ми намагалися зробити її зручною та зрозумілою для кожного, хто відвідує Сайт.

Користувачі можуть отримати доступ, роздрукувати, завантажити та зберегти цю Політику приватності в будь-який час.

Користуючись Послугами, Ви підтверджуєте та погоджуєтесь, що Ви ознайомились, надаєте Згоду на Обробку Ваших Персональних Даних згідно з умовами цієї Політики приватності, а також зобовʼязуєтесь дотримуватись їх. Якщо Ви не погоджуєтесь з умовами Політики приватності, Ви повинні негайно припинити користуватися Сайтом.

Для зручності Ми використовуємо наступні терміни:
“Політика приватності” - цей документ, що розміщений за посиланням: https://digilaw.pro/privacy_policy (надалі - “Політика”);

"Digilaw" - ФОП Чута Ілона Сергіївна, номер та дата запису про проведення державної реєстрації: 25380000000007668 від 01.08.2017 (надалі "Ми", "Наші", "Нас", "Компанія", "Digilaw");

"Сайт" - вебсайт, що розміщений в мережі Інтернет за посиланням: https://digilaw.pro/, та весь контент, що міститься на ньому;

"Послуги" - доступ до Сайту, включаючи перегляд, підтримку листування, чати, інформацію про послуги Компанії та доступ до інших наявних розділів Сайту;

"Субʼєкт Персональних Даних" - особа, яка відвідує та/або використовує Сайт та Послуги, та яка є власником Персональних Даних, що Обробляються Компанією (“Користувач”, "Ви", “Вам”, “Ваш”);

“Обробка Персональних Даних” – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, організація, структурування, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, оновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізація, передача), обмеження, знеособлення, знищення Персональних Даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

“Згода” - термін, що означає будь-яке вільно надане, конкретне, поінформоване та однозначне волевиявлення особи, яким він/вона надає згоду на Обробку своїх Персональних Даних;

“Персональні Дані” - будь-яка інформація, що стосується фізичної особи, яку ідентифіковано чи можна ідентифікувати за допомогою цієї інформації (“Персональні Дані”, “Дані”);

"Володілець Персональних Даних" - Компанія, що визначає цілі та засоби Обробки Персональних Даних, встановлює склад цих Даних і процедури їх Обробки;

"Розпорядник Персональних Даних" - Компанія або інша фізична чи юридична особа, якій Володільцем Персональних Даних або законом надано право Обробляти Персональні Дані від імені Володільця.

Загальні умови
Ми розуміємо важливість конфіденційності Персональних Даних і ніколи не збираємо Даних більше, ніж необхідно для того, щоб Ви могли використовувати Послуги. Захист Персональних Даних, які Ви Нам надали, є Нашим пріоритетом, а тому Ми підтримуємо необхідні адміністративні, фізичні та технічні гарантії, які включають заходи щодо запобігання несанкціонованого доступу, використання, зміни, видалення та розголошення Персональних Даних Нашим персоналом чи третіми сторонами.

Які Персональні Дані Ми Обробляємо?
Ми Обробляємо Персональні Дані, що були надані безпосередньо Користувачами, а також внаслідок відвідування Сайту.

Персональні Дані, що Ви надаєте Нам безпосередньо
Коли Ви вирішуєте звʼязатись з Нами за допомогою застосунку для обміну повідомленнями Messenger або з використання Наших контактних даних, що знаходяться в розділі “Контакти” Сайту, реєструєтесь на захід, який Ми проводимо, Ми можемо збирати такі Ваші Персональні Дані:
 • ім'я та прізвище;
 • номер телефону;
 • електронну пошту;
 • інші дані, які можуть бути Нам необхідні для надання повноцінних Послуг, зокрема юридичних.

Якщо Ви бажаєте скористатись Нашою Послугою “Лігал Чек” для перевірки Вашого сайту на відповідність вимогам законодавства, Ми можемо отримувати від Вас наступну інформацію:
 • посилання на Ваш сайт;
 • імʼя користувача в Telegram.

Дані, які Ми збираємо автоматично
Коли Ви відвідуєте Сайт та користуєтесь Послугами, Ми в автоматичному режимі збираємо наступні види інформації:
 • IP-адресу Вашого пристрою;
 • дані про місцезнаходження в обсязі, дозволеному Вашим пристроєм;
 • інформацію про відвідані сторінки, дату та час відвідування;
 • дані про мову Вашого браузера та операційної системи;
 • відсильні / вихідні URL-адреси;
 • дані про потік кліків та іншу інформацію про перехід за посиланнями;
 • інші технічні дані, які можуть бути використані для ідентифікації Користувача без застосування додаткових заходів.

Цілі, з якими Ми Обробляємо Ваші Персональні Дані
Ми Обробляємо Персональні Дані виключно в межах конкретних та обмежених цілей, що зазначені нижче:

1. Надання підтримки Користувачам. Ми використовуємо отриману інформацію з метою підтримання належної комунікації з Вами та надання технічної підтримки в разі виникнення проблем, пов'язаних з використанням Сайту.

2. Співпраця з Digilaw. Ми можемо використовувати Ваші Персональні Дані з метою надання Вам юридичних та/або бухгалтерських послуг.

3. Відповідь на Ваші запити. Для того, щоб розглянути Ваше прохання, запит, заявку та надати на них відповідь (наприклад, якщо Ви надіслали резюме або інший лист електронною поштою), Ми будемо використовувати Ваші Дані. Також Персональні Дані використовуються для врегулювання претензій від Користувачів, що виникли у зв'язку з використанням Сайту.

4. Аналітика та вдосконалення. Ми завжди прагнемо надавати Послуги у належній якості та в повному обсязі, забезпечувати належну роботу Сайту, здійснювати оцінку та вдосконалення Наших Послуг та розробляти нові сервіси та функції, а тому для цього Ми можемо досліджувати, як Користувачі отримують доступ до Сайту та використовують його.

5. Захист Наших законних прав та недопущення зловживань. Для захисту Сайту і Наших прав та інтересів; запобігання та виявлення шахрайства, несанкціонованої діяльності та доступу, а також інших зловживань, де Ми вважаємо за необхідне розслідувати та вживати заходи щодо незаконної діяльності, підозр у шахрайстві, ситуаціях, що загрожують безпеці чи законним правам будь-якої особи чи третьої сторони, або порушенням цієї Політики.

6. Для дотримання юридичних зобов'язань та закону. Ми можемо розкривати інформацію у відповідь на судові позови, ухвали суду та/або інші законні запити регуляторів та/або правоохоронних органів, включаючи відповіді на вимоги щодо розкриття Даних у цілях національної безпеки.

Юридичні підстави для Обробки Ваших Персональних Даних
Ми Обробляємо Персональні Дані за наявності таких підстав:
(1) за Вашою Згодою або з соціальних мереж, яким Ви дали Згоду на передачу цієї інформації в Digilaw, відповідно до цієї Політики;
(2) укладення та виконання правочину, стороною якого Ви є;
(3) захист Ваших життєво важливих інтересів; та
(4) за наявності Наших законних інтересів у наданні Послуг, якщо такі законні інтереси не переважатимуть над Вашими інтересами або основними правами та свободами, які вимагають захисту Персональних Даних.

Якщо Ми Обробляємо Ваші Персональні Дані з Вашої Згоди, Ви вправі у будь-який момент відкликати свою Згоду.

Залежно від конкретних обставин Ми можемо використовувати різні правові підстави для Обробки Ваших Персональних Даних для певних цілей. Ви можете звернутися до Нас для отримання детальної інформації про конкретні правові засади, на які Ми спираємось для Обробки Ваших Персональних Даних.

Вік Користувача
Ми свідомо не Обробляємо Персональні Дані дітей до 13 років (застосовується до Користувачів, які є резидентами країн, у яких встановлено знижений мінімальний вік на Обробку Персональних Даних) та дітей до 16 років, а також не пропонуємо їм користуватися Сайтом.

Якщо Ми дізнаємося, що особа, котра не досягла віку, з якого дозволено Обробляти її Персональні Дані, надала Нам свої Персональні Дані без Згоди законного представника, опікуна чи іншої особи, уповноваженої на надання такої Згоди, Ми будемо вживати всіх необхідних заходів для видалення таких Персональних Даних.


Де Ми зберігаємо Ваші Персональні Дані?
Ми дотримуємося загальноприйнятих галузевих стандартів для захисту Ваших Персональних Даних як під час їх передачі, так і після їх отримання.
Ваші Персональні Дані, які Ми Обробляємо, в основному передаються та зберігаються поза межами України та Європейського економічного простору (ЄЕП).

Обробка Персональних Даних здійснюється з використанням комп'ютерів та/або автоматизованих засобів відповідно до процедур і методів, які відповідають цілям збору Персональних Даних.

Як довго Ми зберігаємо Персональні Дані?
Ми зберігатимемо Ваші Персональні Дані виключно впродовж періоду, необхідного для виконання цілей, викладених у цій Політиці, або відповідно до законодавчих вимог. Ми також зберігатимемо Персональні Дані до моменту відкликання Згоди з боку Користувача.

Розкриття Персональних Даних
Digilaw - це юридична фірма, і будь-яка інформація, яку Ми збираємо або яку Ви надаєте Нам, може передаватися та Оброблятися будь-яким практикуючим спеціалістом Digilaw. З метою забезпечення належного функціонування Сайту та надання Послуг Ми можемо ділитися Персональними Даними з наступними категоріями третіх сторін:

A. Провайдери IT-послуг. Ми можемо залучати інші компанії (в тому числі іноземні), що надають адміністративні та ІТ-послуги, зокрема послуги хостингу, використання хмарних сервісів і баз даних, які Оброблятимуть Персональні Дані Користувача від Нашого імені з метою забезпечення технічної підтримки та належного функціонування Сайту. Такі компанії можуть отримати доступ до Персональних Даних Користувача, виключно якщо це потрібно для здійснення вищезазначених цілей та відповідно до положень угод із цими компаніями про нерозголошення конфіденційної інформації, і такі компанії не мають права використовувати їх для будь-яких інших цілей.

Під час Обробки Персональних Даних Ми можемо залучати Google Inc. (за допомогою Google Analytics) як Процесор та Tilda.cc.

Дізнатись як Google Обробляє Ваші Персональні Дані, Ви можете за посиланням: https://policies.google.com/privacy
Дізнатись як Tilda Обробляє Ваші Персональні Дані, Ви можете за посиланням: https://tilda.cc/privacy/
Б. Наші професійні консультанти.

В. Державні та / або регулюючі органи. Ми зберігаємо за собою право розголошувати та/або повідомляти будь-які Персональні Дані Користувача, якщо це вимагається будь-яким законом України або Європейського Союзу чи іншим нормативно-правовим актом, чи підтвердженою законною вимогою органу державної влади та/або місцевого самоврядування, з метою дотримання вимог законів України й законодавства Європейського Союзу, захисту цілісності Сайту, для виконання запитів Користувачів, органів державної влади та/або місцевого самоврядування, чи з метою сприяння будь-якому розслідуванню з боку правоохоронних органів чи розслідуванню з метою гарантування громадської (національної) безпеки.

Крім цього, Ми можемо розкривати Персональні Дані третім сторонам за таких обставин:

А. Захист Наших прав. Там, де Ми вважаємо за потрібне реагувати на претензії, заявлені проти Нас, дотримуватися юридичних процесів, дотримуватись умов Наших угод, або для запобігання шахрайству, оцінки ризиків, розслідування та захисту прав, власності чи безпеки Digilaw, Наших клієнтів, або інших осіб.

Б. Ми також можемо ділитися сукупною або не ідентифікованою інформацією з третіми сторонами для досліджень, маркетингу, аналітики та інших цілей, за умови, що така інформація не ідентифікує конкретну особу.

Ми вживаємо усіх необхідних заходів, у тому числі технічних та організаційних, щоб забезпечити безпечну Обробку Ваших Персональних Даних. Особи, уповноважені Обробляти Ваші Персональні Дані від Нашого імені (наприклад, Наші співробітники або сторонні Розпорядники Персональних Даних), мають відповідні зобов’язання щодо забезпечення конфіденційності. Крім цього, на Наших працівників поширюється дія Правил адвокатської етики, що затверджені Зʼїздом адвокатів України 17.11.2012 року, згідно із якими працівникам, що перебувають у трудових відносинах із адвокатом, забороняється розголошувати будь-які відомості та Дані, які стали їм відомими у звʼязку із виконанням трудових обовʼязків та складають адвокатську таємницю. Ми вживаємо всіх необхідних заходів, щоб Наші працівники розуміли та дотримувались принципу конфіденційності.

Таким чином, Ми можемо ділитись отриманими Персональними Даними з третіми особа лише за наявності законних на те підстав та попередньо забезпечивши, щоб така особа підтримувала, як мінімум, обґрунтовану практику щодо збереження конфіденційності та безпеки Даних та запобігання несанкціонованого доступу.

Які Ви маєте права щодо Ваших Персональних даних?
Ви, як Субʼєкт Персональних Даних, маєте наступні права:
 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх Персональних Даних, мету їх Обробки, місцезнаходження Компанії;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до Персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші Персональні Дані;
 • на доступ до своїх Персональних Даних;
 • отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи Обробляються Ваші Персональні Дані, а також отримувати зміст таких Персональних Даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу Володільцю із запереченням проти Обробки своїх Персональних Даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх Персональних Даних будь-яким Володільцем та Розпорядником Персональних Даних, якщо ці Дані Обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх Персональних Даних від незаконної Обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на Обробку своїх Персональних Даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист Персональних Даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на Обробку своїх Персональних Даних під час надання Згоди;
 • відкликати Згоду на Обробку Персональних Даних;
 • знати механізм автоматичної Обробки Персональних Даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке може мати для Вас правові наслідки.

Ми поважаємо Ваші права як Суб’єкта Даних, надані Вам чинним законодавством. Ви можете користуватися своїми правами, якщо вважаєте, що це відповідає Вашим інтересам.

З метою відкликати Згоду на Обробку Персональних Даних, скористатися своїм правом доступу до Ваших Персональних Даних, предʼявити вимоги про видалення Персональних Даних, Ви можете надіслати відповідний запит на Нашу електронну адресу: [email protected]. Ми будемо намагатись виконати Ваш запит якомога швидше, але не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів з дати отримання такого запиту.

Наша прихильність до безпеки
Ми застосовуємо заходи безпеки для запобігання несанкціонованого доступу до Персональних Даних, що Ми збираємо та Обробляємо. Однак Ми не можемо гарантувати безпеку Ваших Персональних Даних. Якщо Ми помітимо, що відбувся витік Ваших Персональних Даних, Ми обов'язково повідомимо Вас про це.

Гарантії
Ми вживаємо всіх розумних та відповідних заходів щодо захисту Персональних Даних, які Ми збираємо за допомогою cлужб, включаючи впровадження та підтримку організаційних, технічних та адміністративних процедур для запобігання несанкціонованому або незаконному доступу, розкриттю чи знищенню Даних. Користувачі Сайту також повинні сприяти захисту Даних зі свого боку, систем, мереж та сервісу, який вони використовують.

На жаль, жодна система передачі чи зберігання Даних не може гарантувати безпеки на 100%. Як наслідок, хоча Ми прагнемо захистити Ваші Дані, Ми не можемо забезпечити чи гарантувати безпеку будь-якої інформації, яку Ви передаєте Нам, а отже Ви використовуєте Сайт та надаєте Нам свої Персональні Дані на свій страх і ризик.

Якщо випадково у Вас є підстави вважати, що Ваші Персональні Дані не захищаються, будь ласка, негайно зверніться до Нас за електронною адресою: [email protected].

Ми прямо відмовляємось від будь-яких гарантій, будь то явних чи побічних, стосовно будь-яких порушень безпеки, пошкодження Вашого пристрою, будь-яких втрат чи несанкціонованого використання Ваших Даних.

Файли “cookies”
Під час Вашої взаємодії з Сайтом Ми можемо збирати файли “cookies” для покращення Вашого досвіду використання Нашого Сайту та Послуг.

Файли “cookies” – це текстові файли, які вебсайти надсилають на комп’ютер чи інший пристрій відвідувача з під’єднанням до Інтернету виключно для того, щоб ідентифікувати браузер Користувача або зберігати інформацію чи налаштування в браузері.
Дізнатися більше про те, як керувати сookies у популярних веб-браузерах Ви можете за наступними посиланнями:

Посилання на інші сайти
Ми можемо розміщувати активні посилання на сайти, які не обслуговуються Нами. Якщо Ви відвідуєте сайти за такими посиланнями, Вам необхідно переглянути їхні політики приватності та принципи роботи. Ми не несемо відповідальності за політики та практики інших компаній, і будь-яка інформація, яку Ви надаєте таким компаніям, підпорядковується їхнім політикам приватності.

Вирішення спорів
Ця Політика регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України. Усі спори і розбіжності, які можуть виникнути у звʼязку з цією Політикою, будуть вирішуватися Сторонами шляхом переговорів.

У випадку неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, будь-які спори, розбіжності або питання між сторонами щодо будь-яких питань, що виникають з цієї Політики або пов'язані з нею, підлягають остаточному врегулюванню відповідно до чинного законодавства України.

Якщо ж спір за цією Політикою або у зв'язку з нею, виникає між Компанією та Користувачем, який знаходиться під іноземною юрисдикцією та/або є громадянин іноземної країни, то такий спір підлягає остаточному вирішенню в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України відповідно до його Регламенту. Арбітражний суд складається з одноосібного арбітра. Місце проведення засідання Арбітражного суду місто Київ. Мова арбітражного розгляду англійська.

Зміни до Політики
У звʼязку з інтенсивним розвитком законів та стандартів, а також Наших Послуг, Ми можемо на власний розсуд в будь-який час та за будь-яких обставин переглянути цю Політику та періодично оновлювати її. Ми рекомендуємо Вам час від часу переглядати Політику, щоб залишатися в курсі всіх змін. Якщо Ми внесемо зміни, які суттєво впливають на Ваші права щодо конфіденційності Персональних Даних, Ми надішлемо додаткове повідомлення електронною поштою.

У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними до Політики, Ви повинні припинити користуватися Сайтом, а також можете вимагати видалення Ваших Персональних Даних.

Зв'язок з нами
Якщо у Вас є будь-які питання чи сумніви щодо Політики або її реалізації, або якщо Ви в будь-який час вирішите, що Ми більше не повинні зберігати будь-які Ваші Персональні Дані, будь ласка, повідомте Нас про це за наступною електронною адресою: [email protected].

Додаткова інформація у разі організації заходу від Digilaw

Повідомлення учасника заходу про конфіденційність
Іноді Ми організовуємо заходи, а тому підготували для Вас Повідомлення про конфіденційність учасників таких заходів (“Повідомлення про конфіденційність”), яке можна знайти нижче. Наше Повідомлення про конфіденційність пояснює, як Ми використовуємо Ваші Персональні Дані, коли Ви відвідуєте захід, організований командою Digilaw.

Про нас
Digilaw – це юридична фірма, яка любить спрощувати юридичні питання та насолоджуватися життям з Нашими клієнтами, разом розвиваючи цифровий світ. Ми маємо досвід у стартап-структурах, у підготовці розумних та зрозумілих для людини контрактів, передачі прав тощо.

Які Персональні Дані Ми будемо збирати для заходу
Персональні Дані, які Ми Обробляємо, - це інформація, яку Ви надаєте при заповненні форми для реєстрації на захід або іншими способами, наприклад, електронною поштою або телефоном, і включає ім'я, електронну пошту, телефон.

Не хвилюйтесь, Ми не матимемо доступу до реквізитів Вашої карти під час реєстрації чи оплати. Ви оплачуєте квиток на захід через сторонній вебсайт (Ви завжди можете перевірити їх політику приватності, якщо це потрібно), який не обслуговується Компанією. Наш Сайт не зберігає жодних даних карт, а тому Ми не маємо доступу до них.

Чому Ми збираємо Персональні Дані
Ми збираємо Ваші Дані з наступних причин:
 • для координації Вас щодо місця проведення заходу,
 • для аналізу Нашої аудиторії та,
 • при необхідності, адаптувати звіт, щоб він був цікавим та корисним для Вас.

Обмін Персональними Даними
Ваші Дані надаються лише тим працівникам, яким потрібен доступ до них для цілей Обробки, викладених вище.

Ми можемо поділитися деякою інформацією із зовнішніми організаціями, що надають додаткові послуги з організації заходу, який Ви відвідуєте. Така інформація буде використовуватися лише для надання необхідного обсягу послуг, і ці сторонні організації не будуть зберігати її після закінчення заходу.

Як довго Ми зберігаємо Ваші Дані
Інформація, яку Ви надаєте під час реєстрації на захід, зберігатиметься протягом 24-х місяців після закінчення заходу.

Право відкликати Згоду
За обмежених обставин, коли фізична особа дала Згоду на збір, Обробку та передачу Персональних Даних з певною метою, вона має право відкликати свою Згоду на цю Обробку в будь-який час. Для цього надішліть, будь ласка, нам лист із відповідним запитом на наступну електронну пошту: [email protected].

Після того Як ми отримуємо повідомлення про те, що Ви відкликали свою Згоду на Обробку Даних, Ми більше не Обробляємо Вашу особисту інформацію (Персональні Дані) для цілей, на які Ви спочатку погодилися, якщо у Нас немає іншої законної підстави для цього.

Повернення коштів за квитки

УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ
Відповідно до законодавства України повернення коштів за квитки на захід проводиться організатором та тільки за умови:

 • Скасування заходу.
 • Зміни істотних умов заходу (час, дата або місце проведення заходу).
Ми можемо повернути кошти за квиток у випадку, якщо Ви звернулися не пізніше, ніж за 4 дні до заходу.

При настанні цих обставин Ми повернемо грошові кошти за квиток з вирахуванням податків і зборів.

Процедура повернення
У разі виникнення однієї із зазначених вище причин, Ви можете звернутися до нас із запитом на електронну пошту [email protected] та надати підтвердження придбання квитка.

Після подачі запиту на повернення коштів замовлення анулюється, а Ваш квиток стає недійсними.

Зарахування коштів
Повернення коштів здійснюється в безготівковій формі протягом 3-х банківських днів з моменту ануляції замовлення.

За поверненням коштів може звернутися тільки особа, Дані якої були зазначені при замовленні.

Звʼязок з Нами
Якщо у Вас виникнуть запитання щодо цього Повідомлення або Ви бажаєте поговорити з Нами про спосіб Обробки Ваших Персональних, будь ласка, не соромтеся запитувати та надсилати Ваші запитання на Нашу електронну пошту [email protected], або звертатися до Нас за телефоном: 0(94)917 57 49.

З повагою, команда Digilaw.