Digilaw Blog

Право на інклюзивність


1. Введення

Робота і навчання remote, COVID та війна перенесли нашу взаємодію зі світом в онлайн ще більше. Майже кожен з нас адаптувався до таких реалій. Давайте розглянемо, наскільки це стало комфортним для людей з обмеженими можливостями.
Веб-простір — це таке саме публічне місце, як бібліотеки, музеї і театри. Тому, люди з фізичними вадами мають рівне право на веб-доступ без перешкод, так само, як і на відвідування публічних місць.
Однак, проблема веб-інклюзивності охоплює ширшу кількість користувачів, ніж можна уявити. За даними дослідження, приблизно 5,25 мільярда людей мають доступ до Інтернету. 97,4% з мільйона найкращих веб-сайтів світу не мають повної ввеб-інклюзивності.
Є ті, які користуються лише клавіатурою, або які мають порушення зору, слуху, рухового апарату, сприйняття кольорів або мають когнітивні порушення. Тому, необхідно розробляти електронні продукти з урахуванням цих особливостей.
Веб-інклюзивність має слугувати людям не просто як можливість, а як невід’ємне право. Для цього необхідно запровадження спеціального законодавства у кожній країні. Вочевидь, це буде сприяти загальному розвитку як держави, так і приватних ініціатив. Наприклад, онлайн-бізнес надає корисні послуги, але не кожен споживач може безперешкодно користуватися сайтом, і як результат, реалізувати право на цей товар неможливо, що шкодить обом сторонам.
Майже всі країни світу ратифікували Конвенцію про права осіб з інвалідністю, і у цьому переліку є Україна. Ця конвенція всеохоплююча, тобто має на меті не лише веб-інклюзивність, а всебічний захист прав осіб з фізичними вадами. Однак, однієї ратифікації та прийняття законодавства замало. Ключову роль у реалізації цих прав грають IT-спеціалісти, і ось чому.

2. Порівняймо веб-простір — з великою бібліотекою.

Веб-інклюзивність — це практика, яка дозволяє використовувати продукти електронного сегменту якомога більшій кількості людей без перешкод. Наприклад, занадто дрібний шрифт або специфічна кольорова гама на сайті вважаються елементами, які впливають на веб-інклюзивність контенту людям зі слабким зором.
Уявімо, що інтернет — це велика публічна бібліотека для всіх бажаючих. Щоб увійти до неї, необхідно подолати великі сходи. Деякі люди долають цей бар’єр з дуже великими зусиллями, або не можуть взагалі. Для деяких, це взагалі не є проблемою. Але вже на цьому етапі для іншої частини відвідувачів їх право відвідати бібліотеку (узагальнимо його право на інформацію) буде нереалізованим.
(Публічна бібліотека Нью-Йорку. Автор фото: Ed Yourdon)
Той, хто завідує бібліотекою, має встановити спеціальні пандуси тим, хто їх потребує. Тоді право на інформацію буде реалізовано у вже у частковій мірі.
Але веб-всесвіт побудований досить складною мовою програмістів.. Уявімо, що вони архітектори бібліотеки, і у їх уяві пандус виглядає так:
(Зображення коду. Автор фото: Károly Nehéz)
Так, при створенні сайту, ключову роль буде мати розуміння програмістом того, як сайт має виглядати зручно для людини з обмеженими можливостями. Важливо те, як він втілить елементи доступності, наприклад, прописавши код, навіть якщо цей процес регулює законодавство на національному рівні.
У той же час, веб-інклюзивність — не привілея, а невід’ємне право, яке потребує захисту. ООН визначає право на інформацію, у тому числі на доступ до Інтернету, як базове право людини. Попри це, не всі країни світу розробили подібне законодавство. Це означає, що коли деякі країни не запровадили таку норму в обов’язковому порядку, не всі користувачі, які є резидентами цієї країни, отримають веб-доступ до ресурсу. Але і навпаки, там де такий закон працює, такий веб-ресурс може стати доступним якомога більшій кількості як користувачам всередині такої країни, так і поза неї. Наприклад, американський сайт, який відповідає вимогам веб-інклюзивності доступний усім користувачам у світі, навіть нерезидентам США.

3. Хто впроваджує веб-інклюзивність у реальність?

Незалежні організації
W3C або консорціум World Wide Web є міжнародним органом зі стандартизації, який розробляє веб-стандарти. Не займається законотворчістю, але розробляє і впроваджує технологічні стандарти для всесвітнього павутиння.
Саме ця організація опублікувала веб-стандарт Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), який згодом прийняли на національному рівні десятки держав.
Держави
Євросоюз: економічний і політичний союз, що об’єднує 27 незалежних держав-членів. Запроваджує наднаціональне законодавство, серед якого на сьогодні існує:
 • Директива про веб-інклюзивність (Web accessibility directive)
Її зобов’язані виконувати усі державні і комерційні підприємства, які співпрацюють з державою.
 • Європейський закон про доступність (European accessibility act)
Її зобов’язані виконувати усі державні та комерційні підприємства, які створюють інформаційно-комунікаційні технології. Станом на 28 червня 2022 р. державами-членами Євросоюзу має бути прийняте та опубліковане усе необхідне для виконання цієї Директиви законодавство. А до 2025 року ці вимоги мають бути імплементовані у повній мірі. Тобто, усі веб-ресурси мають відповідати вимогам веб-інклюзивності, а саме:
 • Європейському стандарту EN 301 549 (має рекомендаційний характер);
 • під керівництво з доступності веб-контенту WCAG 2.0 AA.WCAG 2.0 AA.
У США є федеральне законодавство, серед якого на сьогодні діє:
 • Section 508 of the Rehabilitation Act
Його зобов’язані виконувати федеральні агентства і компанії, які співпрацюють з ними. Ними можуть бути приватні компанії США або інших країн, які отримують субвенції від держави США.
Ті ж вимоги: WCAG 2.0 AA
 • Americans with Disabilities Act (ADA)
Веб-контент має бути доступним для сліпих користувачів, глухих користувачів і тих, хто повинен орієнтуватися за допомогою голосу, програм зчитування з екрана або інших допоміжних технологій.
В Україні, до речі, існують інструменти перевірки веб-інклюзивності, хоча така вимога поки що не закріплена законодавством.

4. Що впливає на веб-інклюзивність простими словами?

Те, як сприймається контент, залежить від особистих біологічних факторів людини (наприклад, людина має слабкий зір і не сприймає контент у повній мірі), навколишнього середовища (якщо користуватися телефоном на вулиці при дуже яскравому світлі, зміст до контенту може бути втрачений) та якщо ці критерії поєднані між собою.
При користуванні веб-ресурсом людина може мати частково або повністю такі проблеми:
 • Зору (сліпота, дальтонізм, знижений зір);
 • Слуху (повна або часткова глухота);
 • Моторики (повна або часткова неможливість використовувати комп’ютерну мишу, мати проблеми з дрібною моторикою тощо);
 • Когнітивні (неспроможність фокусуватися на інформації, відволікання тощо).
(приклад сайту з порушенням веб-інклюзивності. Дрібний шрифт та відсутність контрасту для людей з порушенням зору при неповному заповненні полів)

5. Критерії веб-інклюзивності

Існують різні критерії, які стосується веб-інклюзивності. Вони виходять з 4 загальних принципів WCAG:
 1. Легкість сприйняття. Наприклад, зображення має супроводжуватися детальним описом, а аудіозаписи повинні мати текстові аналоги.
 2. Керованість. Користувачі легко шукають ту чи іншу інформацію; їм надається достатньо часу для ознайомлення з контентом сайту; вони можуть взаємодіяти з веб-сайтом різними способами, навість виключно через клавіатуру; немає елементів, що мерехтять, для запобігання епілепсії, тощо.
 3. Зрозумілість: дизайн ресурсу інтуїтивний, а зміст — однозначний для сприйняття.
 4. Сумісність: сайт адаптований для найбільшої кількості пристроїв.

6. Які загальноприйняті види веб-інклюзивності?

WCAG 2.0 (як і новий WCAG 2.1) має три рівні відповідності : A, AA та AAA. Кожен рівень включає пункти, яких необхідно дотримуватися, щоб веб-сайт вважався доступним для всіх користувачів. Різниця між рівнями дає розробникам організовану структуру для створення оптимального рівня доступності.

Які їх ключові вимоги?

WCAG 2.0, рівень A: Мінімальна відповідність
Забороняються елементи, які роблять веб-сайт недоступним. Веб-сайти, які не відповідають WCAG 2.0 A, вважаються складними для використання людьми з обмеженими можливостями.
Деякі відомі вимоги WCAG 2.0 рівня A включають:
 • Навігацію за допомогою клавіатури;
 • Альтернативи нетекстового змісту;
 • Субтитри до відео.
WCAG 2.0 рівень AA: Прийнятна відповідність
Крім вищезазначених, ці вимоги включають наступні:
 • Кольоровий контраст у більшості випадків становить щонайменше 4,5:1;
 • Текстове пояснення до зображення;
 • Елементи навігації узгоджені по всьому сайту;
 • Заголовки використовуються в логічному порядку.
WCAG AAA: Оптимальна відповідність
Веб-доступність можлива для максимальної кількості користувачів. Враховуючи вищезазначені пункти, до них ще додаються наступні:
 • Переклад жестовою мовою аудіо- та відеоконтенту;
 • Колірний контраст становить щонайменше 7:1;
 • Доступна контекстно-залежна довідка.

7. Який стандарт обрати розробнику?

Залежить від законодавства де розробляється веб-сайт. Як зазначалося вище, більшість веб-сайтів у Євросоюзі та США зобов’язані дотримуватися стандарту WCAG 2.0 AA. Там, де це не врегульовано на законодавчому рівні, жодних, навіть мінімальних вимог немає.

8. Судові баталії

Користувачі, які вважають що їх право на веб-інклюзивність порушене, мають право на їх захист у судовому порядку. Так, у США на веб-сайт мережі продуктових супермаркетів Winn-Dixie був поданий позов. Користувач, який має вади зору, стверджував, що компанія порушила ADA, коли він не міг отримати доступ до веб-сайту магазину за допомогою програми зчитування з екрана. У червні 2017 року федеральний суд Флориди виніс рішення на його користь, встановивши, що веб-сайт Winn-Dixie порушує ADA. Він поклав на Winn-Dixie відповідальність за це порушення та наказав привести веб-сайт у відповідність до WCAG 2.0 рівня AA до 1 грудня 2017 року. Попри те, що надалі сторони продовжували судитися, відповідно до судових документів, Winn-Dixie виконала цей наказ у строк. І такий приклад не єдиний.

Висновок

Веб-інклюзивність — право, визнане в новому тисячоріччі. Його унікальність у тому, що його реалізація може існувати без законодавчої ініціативи, так як всесвіт будується IT-спеціалістами в епоху глобалізації. І саме від них залежить якість реалізації цього права.