Зміни до закону
про ТОВки
БЛОГ КОМПАНII DIGILAW
Наглядова рада, інвестори, обмеження в Статуті та інші важливі зміни..
Минулого року (17.06.2018) був прийнятий новий закон про товариства
з обмеженою та додатковою відповідальністю. Не подумайте, ми не слоупоки.. але нас досі питають про нову редакцію, тому найважливіше людською мовою про зміни тут: Наглядова рада, інвестори, обмеження
в Статуті та інші важливі зміни.
1. Кількість осіб тепер не обмежена
2. Список обов'язкових положень в статуті зменшено:
 • повне та скорочене найменування;
 • органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття рішень;
 • порядок вступу до товариства та виходу з нього.
Звісно, можна внести інші положення, що не суперечать Закону.

Теперь також обов'язкове нотаріальне посвідчення підписів учасників
при підписанні першої редакції статуту та змін обов'язкове.

3. Як формуємо статутний капітал
Тепер кожен учасник вносить свій вклад протягом 6 місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом.
Якщо учасник не сплачує свій вклад навіть після попередження то ось нові варіанти що робити з таким нахабою:

 • учасника можна виключити;
 • зменшити розмір статутного капіталу;
 • про перерозподіл неоплаченої частки між іншими учасниками;
 • ліквідувати товариство.
4. Органи управління
Нагляд за діяльністю директора товариства здійснює тепер новий орган — наглядова рада, діяльність якої передбачена статутом.

Учасники наглядової ради не обов'язково мають бути учасниками товариства. З членами наглядової ради укладаються цивільно-правові договори або трудові контракти, а підписує їх не обов'язково директор. Припинити її діяльність можна загальними зборами.
А ось цікавинка: можливість укладення цивільно-правового договору відкриває можливості для запрошення до членів наглядової ради
іноземних громадян (наприклад: представників інвестора-нерезидента)
без необхідності отримувати дозвіл на працевлаштування
.


5. Вихід з товариства
Для виходу з товариства має значення розмір частки учасника у статутному капіталі. Якщо частка менше 50%, то учасник може вийти з товариства
у будь-який момент. Але якщо вона становить 50 і більше відсотків, то такий вихід можливий лише за згоди інших учасників. У цьому разі він може вийти
з товариства протягом 1 місяця з дня надання згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.
6. Значні правочини
Тільки загальними зборами учасників товариства приймається рішення
про вчинення правочину, якщо його вартість, перевищує 50% вартості
чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності. Що це означає?

Наприклад, беремо вартість договору на розробку мобільного додатку
та показник чистих активів відповідно до останньої затвердженої фінансової звітностіу. Якщо вартість договору перевищує 50% вартості чистих активів товариства, то попередня згода від загальних зборів учасників обов'язкова. Щоб уникнути цього паперового навантаження для кожного значного договору, статутом може бути передбачено можливість або прийняття таких рішення одноособово керівником товариства, або можна уповноважити рішенням загальних зборів директора на вчинення значних правочинів, скажімо, на рік. При цьому за підсумками року необхідно буде знову провести загальні збори і додатково схвалити всі значні правочини.
Але не панікуйте, статутом може бути передбачено інший порядок, якщо ви його там прописали. Ви ж складали статут з юристами, а не взяли з інтернету, правда?:)
7. Кворум та прийняття рішень
Діючий Закон більше не передбачає необхідності існування кворуму
як передумови законності прийнятих на загальних зборах рішень.


Таким чином рішення:

 • з питань, щодо змін до статуту, статутного капіталу або статуса товариства, приймаються ¾ голосів.
 • з питань, затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника, перерозподілу часток, створення інших органів товариства, прийняття рішення про придбання товариством частки учасника приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань;
 • з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
8. Корпоративний договір
А це такий договір, в якому учасники можуть прописати детальніше свої права та обов'язки. Особливість в тому, що зміст договору може бути конфіденційним (окрім договорів де стороною виступає держава, ОТГ …).

Доречі, в корпоративному договорі учасники можуть домовитись щодо деталізації порядку обрання та звільнення директора товариства, вимог
до членів наглядової ради, особливостей вирішення конфліктних ситуацій
та визначити межі відповідальності кожного учасника за порушення умов договору.
  9. Виключення учасника товариства
  Новий закон визначив обмежене коло підстав для виключення учасника
  з товариства. Серед них:

  • невнесення вкладу до статутного капіталу в установлений строк;
  • смерть (припинення) учасника, якщо спадкоємці (правонаступники) своєчасно не звернулися із заявою про вступ до товариства.
  Виключити учасника товариства через систематичне невиконання ним своїх обов'язків, або через перешкоджання ним досягненню цілей товариства
  НЕ можна.
   10. Порядок скликання загальних зборів
   Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених цим Законом або статутом товариства, а також:

   1) з ініціативи виконавчого органу товариства;

   2) на вимогу наглядової ради товариства;

   3) на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання
   вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного
   капіталу товариства.
   Lada Burich
   Junior Lawyer of Digilaw
   Если вам понравился материал, мы будем очень рады, если вы поделитесь им со своими друзьями. Виртуально обнимаем за каждый репост!